Unik mulighed for at blive en del af verdens bedste team!

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Da vi ufrivilligt har måtte sige farvel til en skøn og god kollega, søger vi en vejleder som både kan varetage opgaver i vores boligfællesskaber for unge og yde vejledning for borgere i Borup by som er visiteret til §85.

Er du god til at samarbejde med mennesker med sociale og psykiske problemer eller handicaps, så tilbyder vi en dynamisk arbejdsplads hos Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam og Åben Rådgivning (PVV og ÅR) i Køge Kommune.

I Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam og Åben Rådgivning (PVV og ÅR) arbejder vi ud fra en recovery-orienteret rehabiliterende tilgang hvor borgernes håb, drømme og ønsker for livet ses udmøntet i hverdagen. I PVV yder vi socialpædagogisk støtte til ca. 250 unge og voksne borgere med sociale problemer og/eller handicaps i hele Køge Kommune. Vi bemander sammen med ÅR 4 aktivitets- og samværstilbud; Den Gule Dør, Klemmen, Cafe Huset og Torsdagsklubben. Derudover har vi boligfællesskaberne Møllevej og Bækgården som huser i alt 22 unge i Borup.

Vi søger 1 vejleder til § 85 vejledning, der har viden og erfaring i arbejdet med at styrke borgernes Empowerment. I PVV og ÅR er vi opmærksomme, at vi ikke får frataget borgerne muligheden for selv at tage ansvar, hvorfor vi er meget optaget af at have fokus på borgernes udvikling og fremskridt.

Vi har gennem det seneste år været i gang med at implementere metoden MI (Motiverende samtale), hvorfor det vil være en fordel med kendskab til metoden – gerne erfaring i praksis.

Stillingen er til vores afdeling i Vest Borup, hvor boligfællesskaberne også har til huse. I det ene boligfællesskab bor der 7 unge mennesker og det andet boligfællesskab bebos af 14 unge mennesker. Du kan finde flere oplysninger på Tilbudsportalen under Boligfællesskabet Bækgården.

Medarbejdere som har viden og/eller erfaring indenfor autismeområdet, neuropædagogisk tilgang, Motiverende Samtale, flair for kreativitet, er musiske, vil motionstræne med de unge, spille fodbold og/eller som har erfaring/viden om særlige velfærdsteknologiske løsninger, herunder VR-briller vil blive foretrukket.

Arbejdstiden i boligfællesskaberne ligger både i dagtimer og med 1-2 ugentlige aftener, samt hver 4. weekend. De øvrige vejledningsopgaver ligger i dagtimerne.

Faglige kompetencer:

 • Relevant grunduddannelse f.eks. pædagog, ergoterapeut, social- og sundhedsassistent eller lignende
 • Du skal have indsigt i arbejdet med recovery-orienteret rehabiliterende tilgang.
 • Du skal have en anerkendende tilgang til borgerne, i en erkendelse af, at det er borgeren, der er eksperten i eget liv
 • Have lyst til at facilitere gruppeforløb – gerne praksis erfaring.
 • Du skal kunne se fremad og være løsningsorienteret, men samtidig være i stand til at tilpasse de pædagogiske redskaber til både den enkelte borger og fællesskabet
 • Du skal kunne reflektere over dine handlinger, samt medvirke til den fortsatte udvikling af fagligheden og den pædagogiske praksis som udøves. Herunder lyst og evne til at give og modtage sparring fra dine kolleger
 • Du skal være klar til en organisation, hvor der er mange bolde i luften og hvor forandring/udvikling både er et vilkår og et mål
 • Interesse i at skabe IT-løsninger i det socialpædagogiske arbejde

Du skal være god til:

 • At kunne se andres ressourcer samt inkludere dem i samarbejde med borgerne.
 • At kunne træffe selvstændige beslutninger og udvise handlekraft
 • At samarbejde med borgere, pårørende og interne/eksterne samarbejdspartnere
 • At være både empatisk, udvise respekt og samtidig have et fagligt fokus på de opgaver, som skal løses i vejledningen
 • At kunne omstille dig til nye opgaver, nye borgere og nye metoder i vejledningen også i løbet af en almindelig hverdag fra borger til borger.
 • Kommunikation og formidling - både skriftlig og mundtlig.
 • Brug af fagsystem i forbindelse med dokumentation i samarbejde med borgerne.
 • At kunne arbejde selvstændigt, da hovedparten er arbejdstiden er planlagt som alene-arbejde.

Vi tilbyder:

 • En arbejdsplads med både spændende udfordringer og løbende udviklingsopgaver
 • En organisation, der er dynamisk og løbende tilpasser sig udviklingen på området. Herunder deltagelse i diverse projekter, f.eks. Virtuel Reality-projekt, Virtuel Bostøtte, gruppevejledning, Recovery-orienteret kursusforløb via socialstyrelsen.
 • Høj grad af indflydelse på arbejdets udførelse, samt stor mulighed for at selv at tilrettelægge arbejdstiden
 • Høj social kapital og stort fokus på kerneopgaven
 • Plads og rum til både faglig og personlig udvikling
 • En uformel omgangstone, hvor humor og plads til forskellighed er essentielt
 • Skønne kollegaer som bare glæder sig til at møde dig

Om Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam og Åben Rådgivning:

I PVV og ÅR går vi på arbejde for at samarbejde med og støtte udsatte borgere i, at leve et godt liv, ud fra egne ønsker og behov. Borgerne kan have forskellige udfordringer; f.eks. psykisk, mentalt, socialt, kognitivt etc., men de bor alle i egen bolig rundt omkring i kommunen. Alle borgere visiteres af myndigheden til individuelle indsatsmål, som vejledningstiden med borgeren skal bruges på. Vejledningen tilrettelægges både som gruppeindsats, virtuel og individuelt.

Vi er knap 60 medarbejdere samt en administrativ medarbejder, en afdelingsleder og en leder. Alle medarbejdere er tilknyttet en base eller Værested.

De 3 baser er beliggende i Køge og Borup på henholdsvis; Søbækvej 2, Ølbycenter 77 B i Køge samt Møllevej 4 i Borup.

Løn og ansættelsesvilkår:

Ansættelse efter gældende overenskomst. Aflønning efter principperne i Ny Løn.

Ansøgning og kontakt

Der afholdes åbent hus torsdag den 23/5 kl. 18-20 på Møllevej 4B, 4140 Borup, hvor du vil møde de unge i boligfællesskaberne samt nogle af medarbejderne. Tilmelding til arrangementet på følgende mail tine.lange@koege.dk

Vi forventer at afholde samtaler tirsdag den 11 juni i tidsrummet 9-17 med tiltrædelse 1. august

Kun ansøgninger via HR-skyen vil komme i betragtning. Klik på ”Søg stillingen” og vedhæft din ansøgning og dit CV.

Læs mere om Køge Kommune på www.koege.dk

Køge Kommune ønsker at fremme ligestillingen mellem mænd og kvinder uanset etnisk baggrund. Vi opfordrer derfor personer med dansk og anden etnisk baggrund at søge stillingen.

Spørgsmål

Har du spørgsmål vedrørende stillingen så kontakt venligst


Tine Normann Sundø Lange
Afdelingsleder
tine.lange@koege.dk
40135878


Ansøgningsfrist:
31/5-24
kl.: 12:00

Læs mere om Køge Kommune og vores personalepolitiske grundlag via dette link

I Køge Kommune er vi på forkant med fremtiden. Køge Kommune er et regionalt kraftcenter med 60.000 borgere, og en dynamisk arbejdsplads for 4.300 medarbejdere. Vi er en arbejdsplads, som vægter faglige fællesskaber højt, og som giver plads til udvikling og indflydelse. Køge Kommunes vigtigste ressource er medarbejderne, og vi arbejder sammen for at skabe en attraktiv arbejdsplads ud fra værdier som fleksibilitet og ansvar.

#sammenomk

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Køge Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Køge Kommune, Torvet, 4600 Køge

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 31-05-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6042732

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet