Køge var under hårdt pres i stormen

Foto: Køge Kommune.
dato

Køge Kommune blev hårdt ramt af en historisk storm, hvor vandstanden nåede op på 180 cm.

Trods det voldsomme pres på byen og beboelsesområderne, lykkedes det at sikre Køge Å med metalplader, hvilket forhindrede yderligere skader i bymidten.

Borgmester Marie Stærke roser beredskabet og borgerne for deres indsats. Under stormen blev der foretaget flere indsatser, herunder evakuering af borgere, lukning af veje og sikring af Køge Inderhavn.

Efter stormen er et større oprydningsarbejde sat i gang, og borgere opfordres til at bruge mindst muligt vand på grund af pres på kloaksystemet.

Skader på husstande som følge af stormen kan søges dækket hos Stormrådet.

Alle indsatser i forbindelse med stormfloden vil blive evalueret efterfølgende.


https://koege.dk/om-koege-kommune/presse-og-kommunikation/nyheder-og-aktuelt/nyheder/koege-var-under-haardt-pres-i-stormen
Kilde: Køge Kommune